Ogólnopolskie Seminarium Rytmiki i Solfeżu Emila Jaques-Dalcroze


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

warsztaty,seminaria dla nauczycieli rytmiki i solfeżu 


Źródło:  http://am.katowice.pl

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00