Działania informacyjne członków gospodarstwa domowego a jego zachowania gospodarcze


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

I. Działania informacyjne podmiotów gospodarczych.
I.1. Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna podmiotów gospodarczych.
I.2. Wykorzystanie Internetu w pozyskiwaniu i udostępnianiu informacji.
I.3. Oddziaływanie na gospodarstwa domowe - wybrane aspekty marketingowe.
II. Zachowania gospodarstw domowych.
II.1. Zachowania konsumenckie.
II.2. Gospodarstwo domowe jako klient instytucji finansowych.
II.3. Działania gospodarstw domowych na wybranych rynkach


Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00