Wykorzystanie komputerów w badaniach nad językiem


MINIONA -

Łódź

Od kilkunastu lat w językoznawstwie i innych naukach pokrewnych, w których język odgrywa rolę podmiotu lub narzędzia badań, obserwuje się wpływ komputera na metodologię badań językowych, na pytania w nich zadawane oraz poszukiwanie lub uzyskiwanie odpowiedzi. Spowodowało to wyłonienie się nowych dyscyplin w językoznawstwie: językoznawstwa komputerowego i językoznawstwa korpusowego. W życiu codziennym komputer stał się nieodzownym elementem pracy tłumacza, leksykografa i nauczyciela języków obcych. Obecnie, na przykład, nie sposób wyobrazić sobie stworzenie dobrego słownika bez wykorzystania dużej ilości autentycznych danych językowych (korpusu) analizowanych przy pomocy programów komputerowych. Nasza konferencja od początku swego istnienia, jako jedne z nielicznych tego typu przedsięwzięć w Europie środkowo-wschodniej, służy jako forum wymiany doświadczeń i myśli przez najwybitniejszych naukowców z całego świata w dziedzinie zastosowań komputerów przy badaniu języka. Staramy się upowszechniać wnioski i przemyślenia powstałe w trakcie sesji konferencji w formie tomów pokonferencyjnych publikowanych (z wyjątkiem konferencji w 1997) w serii Łódź Studies in Language wydawnictwa niemieckiego Peter Lang. Planowana w przyszłym roku konferencja Practical Applications in Language and Computers PALC 2011 jest już siódmą z serii spotkań naukowych organizowanych co dwa lata od 1997. Do udziału w konferencji w charakterze mówców plenarnych zaprosiliśmy pięciu wybitnych naukowców ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Finlandii (Mark Davies, Brigham Young University, Provo, USA, Ken Hyland, University of London, UK, Ramesh Krishnamurthy, Aston University, Birmingham, UK, Margaret Rogers, University of Surrey, Guildford, UK, Terttu Nevalainen, University of Helsinki, Finland). Wszyscy przyjęli nasze zaproszenie. Tematyka konferencji obejmuje szerokie spektrum zagadnień zarówno w obszarze językoznawstwa stosowanego (nauczanie języka angielskiego jako języka obcego, przekład, leksykografia, języki specjalistyczne, itd.), ale również językoznawstwa kognitywnego. W trakcie konferencji planujemy zorganizowanie dodatkowych trzech sesji specjalnych (warsztatów) na temat zjawiska kolokacji w tekstach specjalistycznych (combinatorics in specialized discourses), e-learning oraz korpusów narodowych. Organizator konferencji, Katedra Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego jest członkiem konsorcjum instytutów badawczych (obok IPI PAN, Uniwersytet Jagielloński i wydawnictwa PWN) pracujących nad tworzeniem Polskiego Korpusu Narodowego. Planowana konferencja będzie okazją do prezentacji osiągnięć tego projektu. Przewidujemy przyjęcie co najmniej 90 referatów, w tym 70 zagranicznych.


Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00