E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Konferencja ma na celu ukazanie dotychczasowych tendencji i możliwości rozwoju rynku usług łączności związanych z procesami elektronizacji zachodzącymi w gospodarce oraz ich konsekwencji dla operatorów sfery łączności, działających w Polsce i na świecie. Konferencja będzie przebiegać w następujących grupach problemowych: - Społeczeństwo Informacyjne; - Gospodarka elektroniczna; - E-biznes; - Zarządzanie wiedzą; - Oddziaływanie gospodarki elektronicznej na funkcjonowanie poczty i telekomunikacji.


Źródło:  http://www.lacznosc.wzieu.pl/

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00