XII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

 

Celem głównym konferencji jest integracja polskich i zagranicznych środowisk naukowych zajmujących się zastosowaniami matematyki i informatyki w szeroko rozumianej ekonomii.

 

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia dotyczące : 

·         Ekonometrii i statystyki

·         Wielowymiarowej analizy porównawczej

·         Inżynierii finansowej

·         Badań operacyjnych

·         Zastosowań matematyki w ekonomii, zarządzaniu, logistyce

·         Matematyki finansowej i ubezpieczeniowej

·         Zastosowań informatyki w badaniach ekonomicznych

 

 

Przesłane referaty, przygotowane zgodnie z wymogami edytorskimi, po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w Rocznikach Naukowych „Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych XII”. Czasopismo to, wydawane przez Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW, znajduje się na liście czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za publikację umieszczoną w „Metodach Ilościowych w Badaniach Ekonomicznych”  otrzymuje się 9 punktów.

 

 

SEKRETARIAT KONFERENCJI

Inż. Elżbieta Borysiuk, inż. Elżbieta Wiechowska

Katedra Ekonometrii i Statystyki SGGW

ul. Nowoursynowska 159, bud. 34, pok. 3/41

02-787 WARSZAWA, tel.  22 5937222, tel./fax. 22 5937221

e-mail:  mibe@sggw.pl 

 

 

 


Źródło:  http://www.mibe.sggw.pl

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00