DRIVERS FROM HIGHER TO QUALITY EDUCATION


MINIONA -

Warszawa

"DRIVERS FROM HIGHER T0 QUALITY EDUCATION" to dwudniowa międzynarodowa konferencja poświęcona porównaniu systemów szkolnictwa wyższego w USA, UE i Polsce. Uczestnikami konferencji będą wybitni europejscy eksperci w dziedzinie szkolnictwa wyższego, cenieni przedstawiciele uniwersytetów, biznesu, administracji rządowej oraz mediów.

Tematy wokół których będzie skupiała się dyskusja to:
• przegląd i krytyczna ocena wartości międzynarodowych rankingów szkół wyższych;
• konkurencja jako gwarancja utrzymania jakości amerykańskich uniwersytetów;
• niezależność uniwersytetów amerykańskich (dydaktyczna, finansowa i prawna);
• struktura władzy i zarządzania na uczelniach polskich i amerykańskich;
• działania podejmowane przez Unię Europejską mające na celu wzmocnienie konkurencyjności szkolnictwa wyższego – Proces Boloński;
• ocena wpływu Procesu Bolońskiego na konkurencyjność europejskiego i polskiego systemu szkolnictwa wyższego;
• perspektywa polska – próby zreformowania systemu szkolnictwa wyższego w Polsce.

Członkami komitetu honorowego są min. Profesor Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Prof Jan Vincent Rostowski, Minister Finansów; Jamil Salmi, koordynator systemu szkolnictwa wyższego w Banku Światowym.

Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie konferencji: http://www.heconference.pl


Źródło:  http://www.heconference.pl

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00