Przyszłość dietetyki w polskim systemie ochrony zdrowia


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Naszą konferencję kierujemy przede wszystkim do studentów kierunku dietetyka, dietetyków, pracowników naukowo-dydaktycznych oraz wszystkich osób zainteresowanych proponowaną tematyką.


Tematyka obrad:

  • Obecna sytuacja dietetyków w polskim systemie ochrony zdrowia
  • Status  zawodu dietetyka w krajach UE
  • Drogi rozwoju nauk o żywieniu w systemie ochrony zdrowia
  • Wpływ studentów na rozwój kierunku studiów oraz zawodu
  • Sposób żywienia w wybranych jednostkach chorobowych
  • Przezentacja prac własnych zgłoszonych przez studentów

Źródło:  http://www.sknd.pl

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00