Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Zapraszamy do udziału w Sympozjum specjalistów zajmujących się historycznym i technicznym rozwojem pojazdów oraz osoby związane z rekonstruowaniem i konserwacją pojazdów zabytkowych.

Sympozjum jest poświęcone szeroko rozumianej problematyce rozwoju pojazdów kołowych i gąsienicowych, ich rekonstrukcji oraz konserwacji. Tematyką przewodnią tegorocznego spotkania będą układy przeniesienia napędu. Podczas części plenarnej zostaną wygłoszone zaproszone referaty. Pozostałych uczestników Sympozjum zachęcamy do prezentacji swoich osiągnięć w postaci plakatu lub do
ekspozycji obiektu w części wystawowej.

 


Źródło:  http://www.hrkp.simr.pw.edu.pl/

Aktualizacja:  2013-03-31 00:00:00