Międzynarodowe Sympozjum “Ecohydrology, Biotechnology and Engineering: Towards Harmony between Biogeosphere and Society on the basis of Long Term Ecological Research"


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Ekohydrologia, jako nauka transdyscyplinarna łącząca wiedzę z wielu dyscyplin, weszła
w fazę, w której pozwala na nawiązanie poważnego dialogu z naukami technicznymi, w tym wiedzą i praktyką inżynierską, oraz naukami społecznymi.

 

Sympozjum ma na celu stworzenie platformy wymiany myśli, wiedzy i doświadczeń pomiędzy naukowcami i praktykami tych dziedzin, dla zainicjowania dialogu tworzącego zintegrowane podstawy zarządzania zasobami środowiska w obliczu postępujących zmian globalnych, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów wodnych jako podstawy takich działań.

 

Podjęcie takiego dialogu jest niezwykle istotne w świetle realizacji priorytetów międzynarodowych definiowanych przez ONZ (UNESCO IHP), określanych przez politykę wspólnotową Komisji Europejskiej oraz strategie krajowe.

Sympozjum zostało objęte honorowym patronatem Międzynarodowego Programu Hydrologicznego UNESCO, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczpospolitej Polskiej oraz Polskiej Akademii Nauk. Będzie ono jednym z działań promujących Międzynarodowy Rok Współpracy w Dziedzinie Wody ONZ (2013), koordynowanego przez UNESCO. W ramach tej współpracy, sekretarz Międzynarodowego Programu Hydrologicznego UNESCO i Dyrektor Wydziału Nauk o Wodzie tej agendy ONZ, Prof. Blanca Jimenez-Cisneros przyjęła zaproszenie do przewodniczenia Komitetu Naukowego Sympozjum oraz wygłoszenia referatu otwierającego. Ponadto, uzyskano poparcie Sekretarza Głównego Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Prof. Sławomira Ratajskiego, który przyjął zaproszenie do udziału w Komitecie Naukowym Sympozjum.

Sympozjum będzie wpisywało się w organizowany przez Urząd Marszałkowski w Łodzi Międzynarodowy Tydzień Bioekonomii. Będzie ono również międzynarodową inauguracją programu Zielona Przyszłość, integrującego potencjał łódzkich uczelni i biznesu dla biogospodarki jako inteligentnej specjalizacji regionu.

 

Uroczysta inauguracja Sympozjum odbędzie się dnia 17 września (wtorek) 2013 w Sali Lustrzanej Pałacu Poznańskich w Łodzi, przy ulicy Ogrodowa 15. Dwa kolejne dni obrad będą miały miejsce w Hotelu Andels w Łodzi, przy ul. Ogrodowej 17.

 

Dodatkowe informacje na temat sympozjum dostępne są na naszej stronie internetowej http://www.ecohydrologyengineeringsociety2013.org/

Rejestracja dostępna jest już pod adresem: http://www.ecohydrologyengineeringsociety2013.org/registration/#.UV7izjeTX40

Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację wraz z załączeniem abstraktów poprzez formularz on-line do dnia 31 maja 2013r.

 

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z sekretariatem sympozjum pod tel.
 +48 42 681 70 07 lub mailowo: symposium2013@erce.unesco.lodz.pl  


Źródło:  http://www.ecohydrologyengineeringsociety2013.org

Aktualizacja:  2013-04-19