ROLA PIELĘGNIARKI NACZELNEJ I ODDZIAŁOWEJ W PROFILAKTYCE ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH - VIII Konferencja naukowo-szkoleniowa


MINIONA -

Warszawa

Uczestnicy szkolenia otzymają bezpłatną polisę INTER OCHRONA HIV/WZW.

Dzień I (29 września 2011 r.)
Rozpoczęcie obrad godz. 10:00

Sesja I godz. 10.00 - 12.30
Współpraca pielęgniarki oddziałowej z szpitalnym zespołem ds. zakażeń szpitalnych
- przygotowanie i prowadzenie sesji mgr Krystyna Brońska; Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Szpitalny system zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych
- mgr Krystyna Brońska; Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dokumentacja kontroli zakażeń szpitalnych wskaźnikiem jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych
- mgr Krystyna Suliburska - Zielińska; Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Rola kierownika pionu pielęgniarskiego we wdrażaniu i zapewnieniu funkcjonowania systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych
- mgr Dorota Orczyk; Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o.

Kontrola wewnętrzna w oddziałach jako jeden z elementów utrzymania systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych
- mgr inż. Anna Skoczylas - Janke; Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Przerwa na kawę godz. 12.30 - 13.00

Sesja II godz. 13.00 - 15.00
Ognisko epidemiczne w szpitalu
- przygotowanie i prowadzenie sesji mgr Maria Ciuruś, Zakład Nauczania Pielęgniarstwa z Pracowniami Praktycznymi, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Zapobieganie rozprzestrzenianiu się zakażeń w środowisku szpitalnym - omówienie najważniejszych elementów sprzyjających powstaniu ogniska epidemicznego:
- biofilm jako zagrożenie w środowisku medycznym,
- postępowanie ze sprzętem medycznym (czystym i brudnym) - dezynfekcja, sterylizacja, transport,
- postępowanie z wyrobami medycznymi,
- postępowanie z bielizną (czystą i brudną),
- postępowanie z rękawiczkami diagnostycznymi i chirurgicznymi,
- izolacja chorych,
- ognisko epidemiczne,
- identyfikacja ogniska,
- postępowanie ograniczające rozprzestrzenianie się zakażeń,
- dochodzenie epidemiologiczne,
- dokumentacja ogniska,
- współpraca z personelem oddziału

Przerwa na lunch godz. 15.00 - 16.00

Sesja III godz. 16.00 - 17.00
Ekspozycja zawodowa i profilaktyka zakłuć personelu
- przygotowanie i prowadzenie sesji prof. dr hab. n. med. Andrzej Gładysz, Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych AM, Wrocław

Grupy narażenia i najczęstsze błędy

Przykłady z praktyki

Zasady postępowania po ekspozycyjnego

Konsekwencje prawne narażenia i braku postępowania po ekspozycyjnego

Dzień II (30 września 2011 r.)
Rozpoczęcie obrad godz. 09:00

Sesja IV godz. 9.00 - 11.30
Profilaktyka i leczenie odleżyn
- przygotowanie i prowadzenie sesji Biuro Profilaktyki Odleżyn, Real, Olsztyn

Odleżyny
- definicja
- przyczyny ich powstawania
- czynniki ryzyka powstawania odleżyn i ich ocena
- klasyfikacja odleżyn

Profilaktyka zapobieganie odleżynom
- standard postępowania przeciwodleżynowego (dokumentacja)
- skale punktowe do oceny ryzyka powstania odleżyn
- zmiennociśnieniowe materace przeciwodleżynowe
a) budowa i zasada działania
b) profilaktyka i wspomaganie leczenia odleżyn przy pomocy zmiennociśnieniowych materacy
c) materace zmiennociśnieniowe w praktyce - demonstracja sprzętu

Przerwa na kawę godz. 11.30 - 12.00

Sesja V godz. 12.00 - 14.00
Czynniki ryzyka zakażeń w oddziale
- dyskusja panelowa prowadzenie prof. Andrzej Gładysz,

Zarządzanie ryzykiem medycznym - wprowadzenie
- lek. Paweł Wójcik, Instytut Problemów Ochrony Zdrowia

Czynniki ryzyka zakażeń w oddziale
- wprowadzenie mgr Maria Ciuruś Zakład Nauczania Pielęgniarstwa z Pracowniami Praktycznymi, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Zakończenie obrad i lunch ok. godz. 14:00


Źródło:  http://www.prawoimedycyna.pl/konferencje/rola-pielegniarki-naczelnej-i-oddzialowej-w-profilaktyce-za

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00