Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie kształcenia i wychowania


MINIONA -

Gorzów Wielkopolski

Zapraszamy do wspólnej dyskusji oraz podzielenia się doświadczeniami i przemyśleniami z zakresu pracy z uczniem o specjalnych i specyficznych potrzebach edukacyjnych w szkolnictwie ogólnodostępnym, integracyjnym, specjalnym.

Konferencja ma na celu upowszechnienie wyników badań naukowych, wymianę poglądów i doświadczeń zawodowych osób zajmujących się edukacją i wychowaniem.

Proponujemy następujące obszary tematyczne:

1.      Zmiany w systemie kształcenia i ich konsekwencje.

2.      Specyfika pracy z uczniem zdolnym.

3.      Praca z uczniem o specjalnych i specyficznych potrzebach edukacyjnych  (sprawdzone sposoby i innowacyjne rozwiązania)

4.      Współpraca środowisk działających na rzecz dzieci.


Źródło:  http://www.pwsz.pl

Aktualizacja:  2012-12-28 00:00:00