II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Roślina – źródło materiału badawczego”


MINIONA -

Hotel Victoria Centrum Konferencyjno-Hotelowe
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Lubelskie Towarzystwo Wspierania Nauk Farmaceutycznych, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie mają zaszczyt zaprosić do uczestnictwa w III Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Roślina – źródło materiału badawczego” która odbędzie się w Lublinie w dniach 16-18 października 2013r. w Centrum Konferencyjnym Hotelu Victoria przy ul. Narutowicza 58/60.

Głównym celem konferencji jest wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy pomiędzy specjalistami z różnych dziedzin, których łączy roślina jako przedmiot badań i zainteresowań naukowych. Wyrażamy nadzieję, że wygłoszone referaty oraz oryginalne komunikaty prezentujące dorobek naukowy będą podstawą do owocnych dyskusjii punktem wyjścia do nowych projektów badawczych.

TEMATYKA KONFERENCJI:

- Bioróżnorodność
- Anatomia, cytologia
- Biotechnologia, biologia komórki
- Fizjologia, fitochemia
- Uprawa i przetwórstwo
- Nowoczesne techniki separacyjne
- Etnofarmakologia, farmakologia Toksykologia
- Kontrola jakości
- Varia


Źródło:  http://ltwnf.org/index.php/zaproszenie

Aktualizacja:  2013-09-05 00:00:00