I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów „Innowacyjne badania na rzecz rozwoju rolnictwa i ekologii”


MINIONA -

Hotel Wilga ***
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Konferencja adresowana jest do doktorantów wyższych uczelni technicznych i innych podmiotów działających na rzecz nauki,  aktywnych w obszarze współpracy pomiędzy nauką i biznesem.

Tematyka konferencji obejmuje profile: rolniczy, przyrodniczy, ekologiczny oraz ochronę środowiska. Uczestnicy mają możliwość prezentowania autorskich opracowań badawczych w postaci posteru lub prezentacji multimedialnej.

Głównym celem konferencji będzie usprawnienie transferu wyników badań doktorantów do przemysłu. Doktoranci oraz inwestorzy biorący udział w konferencji podczas paneli dyskusyjnych poruszą kwestie współpracy pomiędzy młodymi naukowcami, a firmami zainteresowanymi wdrożeniem wyników badań w praktykę. Realizację projektów badawczych umożliwiają podmioty takie jak Aniołowie Biznesu, Członkowie P. K. P. P. "Lewiatan", Venture Capital, których zaprosimy do udziału w konferencji. Dodatkowo planujemy informować uczestników o działalności innych instytucji wspierających rozwój doktorantów, a także realizowanych przez nich projektach.

Konferencja jest wydarzeniem dwudniowym. Pierwszego dnia planowane są prelekcje zaproszonych gości, oraz uczestników. Tego dnia wszyscy uczestnicy konferencji otrzymają materiały konferencyjne. Wieczorem odbędzie się spotkanie integracyjne połączone z zabawą i turniejem kręglarskim. Drugiego dnia kontynuowane będą obrady w sekcjach tematycznych. Zakończeniem obrad w sesjach będzie nagrodzenie uczestników prezentujących najlepsze wystąpienia. Dla uczestników konferencji zaplanowano atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w wydarzeniu. W godzinach popołudniowych chętni będą mieli możliwość uczestniczenia w wycieczce po Krakowie, zaplanowanej przez doświadczonego przewodnika.

Dla zainteresowanych uczestników istnieje możliwość publikacji naukowej z ich autorskimi opracowaniami badawczymi w monografii pokonferencyjnej.


Źródło:  http://mysl-ekologiczna.pl

Aktualizacja:  2014-02-19 00:00:00