WSPÓŁPRACA I RYWALIZACJA MIĘDZYNARODOWA W REGIONIE ARKTYKI NA POCZĄTKU XXI WIEKU


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Głównym celem konferencji jest prezentacja oraz dyskusja wyników badań poświęconych szeroko definiowanym procesom politycznym dotyczącym Arktyki. W ramach spotkania przewidziany jest również panel interdyscyplinarny pod patronatem Stowarzyszenia Młodych Naukowców Polarnych u Progu Kariery w Polsce.


Źródło:  http://zsm.politologia.pl/

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00