III Studencka Konferencja „Nauka i pasja - kluczem do sukcesu


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Studenckie Koła Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zapraszają na III Studencką Konferencję „Nauka i pasja - kluczem do sukcesu", która odbędzie się w dniach 19-20 maja 2011r. w malowniczo położonym Kampusie WSIiZ w Kielnarowej koło Rzeszowa (www.kielnarowa.wsiz.pl).

Celem konferencji jest prezentacja dorobku naukowego młodych naukow¬ców, integracja studenckich środowisk akademickich, zawarcie kontaktów oraz promowanie rozwoju naukowego studentów.
Konferencja skierowana jest do studentów i młodych pracowników nauki.


INTERNET
Panel poświęcony nowemu medium, jakim jest internet - wszystko co się z nim wiąże, czyli social media, technologie, komunikacja w sieci, marketing interaktywny...

NAUKI EKONOMICZNE I SPOŁECZNE
Gospodarka, trendy ekonomiczne i zachowania społeczne, to główne tematy po¬ruszane w ramach tego panelu.

TURYSTYKA I EKOLOGIA
Najnowsze trendy turystyki lokalnej, krajowej i światowej, rekreacja ruchowa jako element stylu życia współczesnego człowieka, a także ekologiczne aspekty turystyki.

NAUKI O ZDROWIU
Wszelkie tematy związane ze zdrowiem i urodą - jak pozostać w dobrej kondycji fizycznej, dlaczego dieta jest ważna, a także wpływ chorób cywilizacyjnych na nasze zdrowie.

TECHNIKA I IT

Mosty, obwody, fizyka, robotyka - miejsce wymiany doświadczeń i spostrzeżeń na temat liczb, skomplikowanych obliczeń i eksperymentów technicznych.


BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
Bezpieczeństwo i konflikty zbrojne - zagrożenia terrorystyczne, współczesne
operacje wojskowe, szeroko rozumiane bezpieczeństwo społeczne/ekonomiczne/informatyczne mające często istotny wpływ na życie ludzi.

PRZEDSIONKI EUROPY
Unia Europejska i kraje sąsiednie - ich polityka wewnętrzna i zagraniczna, zmiany
ustrojowe, kultura i tradycje to tematyka panelu Przedsionki Europy.

PRAWO
Wszelkie tematy legislacyjne, czyli na co zwracać uwagę przy zakupie działki,
kiedy warto udać się do sądu, jakie prawa przysługują nam w innych krajach oraz
czy warto podpisać intercyzę - to tematy, które mogą być poruszane podczas trwania tego panelu.

DESIGN I KOMUNIKACJA WIZUALNA
Szeroko rozumiane pojęcie komunikacji wizualnej w przestrzeni publicznej, projektowanie
graficzne dla potrzeb mediów, komunikacyjna funkcja designu oraz wszystko, co wiąże się z nowoczesnym obrazowaniem i ekspansją obrazu w życiu i otoczeniu człowieka.

Oczywiście Organizatorzy są otwarci na wszelkie propozycje bloków tematycznych.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany proponowanych bloków tematycznych.

Zapraszamy!!


Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 160 zł
(niezależnie od formy: wystąpienie, bierny udział)

Opłata zawiera:
●● koszt materiałów konferencyjnych,
●● 2 obiady,
●● przerwy kawowe,
●● wieczorne spotkanie integracyjne.

Noclegi:

Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w Akademiku WSIiZ w Kielnarowej
(http://www.kielnarowa.wsiz.pl/article_akademik).

Koszt noclegu 32 zł

Ważne terminy:

30.04.2011 termin nadsyłania zgłoszeń
11.05.2011 termin dokonywania wpłat


Publikacja:

Wybrane prace, po pozytywnej recenzji zostaną umieszczone w naukowym internetowym
czasopiśmie studenckim THINK! (think.wsiz.rzeszow.pl)
Termin przesyłania pełnych tekstów referatów wg załączonych wymogów edytorskich
do 15.06.2011r.

Zgłoszenia:

Karty zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres:
konferencjakn@poczta.wsiz.rzeszow.pl

Kontakt

Dokładne informację można odnależć na stronie konferencji:
www.naukaipasja.com.pl

Oraz komunikować się z organizatorami poprzez stronę na Facebooku!


Krzysztof Szurlej @ kszurlej@wsiz.rzeszow.pl
17 866 1443
Łukasz Bis @ lbis@wsiz.rzeszow.pl
17 866 1443
Daniel Dereniowski @ ddereniowski@wsiz.rzeszow.pl
17 866 1423
Monika Ślepecka @ mslepecka@wsiz.rzeszow.pl
17 866 1404
Natalia Białek @ nbialek@wsiz.rzeszow.pl
17 866 1182


Źródło:  http://www.naukaipasja.com.pl

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00