Lekarz w systemie refundacji cen leków. Nowe zasady obowiązujące od 1 stycznia 2012 r.


MINIONA -

Warszawa

ODBIORCY SZKOLENIA:

Szkolenie skierowane jest do aktualnych i przyszłych świadczeniodawców NFZ. Zarówno SPZOZ-ów, NZOZ-ów oraz indywidualnych, jak i grupowych praktyk lekarskich i pielęgniarskich. Ponadto do lekarzy uczestniczących w systemie leków refundowanych.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Wstęp - omówienie ewolucji zmian w przepisach dotyczących zasad refundacji cen leków.
  2. Dotychczasowa regulacja prawna określająca zasady refundacji cen leków. Omówienie zasad zawartych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz w rozporządzeniu 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich. Problemy prawne w świetle aktualnego orzecznictwa sądowego i ich wpływ na rozwiązania tzw. ustawy refundacyjnej."
  3. Lekarz w systemie refundacji. Zasady dokumentowania ordynacji lekarskiej. Obowiązki lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w zakresie zasad wystawiania recept refundowanych. Obowiązki lekarza upoważnionego do wystawiania recept refundowanych na podstawie umowy z NFZ. Sankcje będące konsekwencją stwierdzonych nieprawidłowości.
  4. Kontrola wystawiania recept prowadzona przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Analiza regulacji i możliwe problemy praktyczne.
  5. Omówienie podstawowych zmian w zakresie refundacji cen leków oraz skutków regulacji zawartej w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.


Koszt obejmuje:

  • serwis kawowy i lunch
  • materiały szkoleniowe
  • indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia
  • zaświadczenie ukończenia szkolenia

 

WYKŁADOWCA:

Agnieszka Pietraszewska - Macheta - radca prawny, praktyk z doświadczeniem w zakresie spraw związanych z prawem medycznym oraz ubezpieczeń zdrowotnych. Autor prezentacji od 1998 r. uczestniczy w organizowaniu systemu ubezpieczeń zdrowotnych, najpierw jako współorganizator Małopolskiej Regionalnej Kasy Chorych w Krakowie, od 2000 r. Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych, a następnie Narodowego Funduszu Zdrowia. Wykładowca jest również współautorem komentarza do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wydanego w 2010 r.

Kontakt
Tel.: 022 535 83 18/14
Fax: 022 535 83 22Źródło:  http://abc.com.pl/zdrowie

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00