II Polski Kongres Estetyki „Konteksty sztuki – konteksty estetyki”


MINIONA -

Warszawa

Prawdziwa sztuka to sztuka estetyczna a może to już zupełnie dwie różne kwestie? Może należy szukać kontekstów i relacji estetyki z naszą kulturową codziennością? Odpowiedzi na pytania udzielimy podczas II Polskiego Kongresu Estetyki, którego hasłem przewodnim będzie „Konteksty sztuki – konteksty estetyki”. Spotkanie odbędzie się w dniach 21-23 września w siedzibie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

Podczas kongresu zostaną omówione następujące tematy: 
• miasto, metropolia
• historia, pamięć, trauma
• tradycyjne media – nowe media – multimedia
• polityka, władza, przestrzeń publiczna
• technika, technologia, cybernetyka
• antropologia codzienności, święta i karnawału
• ciało, płeć, zmysły
• przemysł, rynek, ekonomia


Źródło:  http://www.swps.pl/warszawa-dzialalnosc-naukowa-konferencje/2408-ii-polski-kongres-estetyki-kontekst

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00