Kryzys kodeksu? Dekodyfikacje.


MINIONA -

Collegium Maius
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Sekcja Prawa Rzymskiego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ ma wielki zaszczyt i ogromną przyjemność zaprosić Państwa na międzynarodową konferencję naukową „Kryzys kodeksu? Dekodyfikacje.”, która ma na celu przybliżenie znaczenia rozważań romanistycznych i prawno-porównawczych w obliczu dekodyfikacji prawa prywatnego.

Konferencja będzie obejmowała 1) panel ok. 20 referatów studenckich oraz doktoranckich, które mogą zostać wygłoszone w języku polskim lub angielskim, jak również 2) dyskusję z udziałem profesorów – znawców prawa prywatnego i odbędzie się w Krakowie, 17 I 2014 r. (piątek).

Zgłoszenia (na formularzu zgłoszeniowym obejmującym przede wszystkim abstrakt do ok. 250 słów, sporządzony w języku, w którym referat zostanie wygłoszony) przyjmowane będą do 8 XII 2013 r. pod adresem e-mail: rzym.tbsp@gmail.com

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!


Źródło:  http://www.praworzymskie.wordpress.com

Aktualizacja:  2013-11-26 00:00:00