NIE-MIEJSCA


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Instytut Filologii Polskiej

Uniwersytetu Gdańskiego

oraz

Koło Naukowe
Teoretyków Literatury UG

zapraszają studentów i doktorantów
do wzięcia udziału
w interdyscyplinarnej konferencji naukowej:

NIE-MIEJSCA,

która odbędzie się na Wydziale Filologicznym UG w dniu

22 kwietnia 2012 roku

Poszukajmy odpowiedniego Miejsca. Czy takie w ogóle istnieje? Czy to gdzie żyjemy, przebywamy, doświadczamy ma jakiekolwiek znaczenie? Czy potrzebna nam jest klasyfikacja przestrzeni? Ile miejsc znamy, jakie pragniemy poznać? Czy możliwe jest ich zliczenie i opisanie? W jaki sposób badać miejsca i nie-miejsca? Czym jest nie-miejsce? Kiedy nazywamy coś miejscem, a kiedy odczuwamy jego brak? Czy nie-miejsca lub miejsca są nam potrzebne?

"Nie–miejsca" to szósta konferencja interdyscyplinarna organizowana przez Koło Teoretyków Literatury UG. Podobnie jak w poprzednich latach, również w tym roku wieloznaczny temat konferencji pragniemy uczynić inspiracją dla reprezentantów różnorodnych dyscyplin naukowych i odmiennych perspektyw badawczych: filologów, psychologów, historyków, socjologów, teatrologów, filmoznawców, medioznawców, kulturoznawców, religioznawców, filozofów i politologów. Zapraszamy do dyskusji wszystkich, którzy w swoich naukowych badaniach spotkają się z problematyką szeroko pojętego miejsca lub nie-miejsca – wszystkich, których interesuje jak, gdzie i w jakich sytuacjach ważne jest miejsce – bądź jego brak.

Proponowany krąg tematyczny wystąpień:

-      problematyka miejsca w teorii literatury (tekst i jego miejsce, badania nad przestrzenią, zwrot topograficzny w literaturoznawstwie, place studies, area studiem)

-      różne ujęcia miejsc w utworach literackich (miasto, ojczyzna, własny pokój, łąka i inne; mity związane z miejscem)

-      miejsca i nie-miejsca w ujęciu performatywnym

-      miejsca pamięci

-      miejsce i jego doświadczenie (wojna, zbrodnie, kataklizmy), miejsce i (post)kolonializmy

-      przynależność do miejsca i jego konsekwencje dla człowieka, narodu (ujęcia psychologiczne, socjologiczne i inne), miejsce i narracje tożsamościowe

-      miejsca polityczne (urzędy, trybuny, programy telewizyjne)

-      kościół, cerkiew, zbór jako miejsca kultu i jednoczenia wspólnot

-      przestrzeń niczyja – czyli czyja?

-      współczesne miejsce dziennikarstwa (istota czasopiśmiennictwa, Internetu, radia i innych)

 

Warunki uczestnictwa

Do udziału w konferencji zapraszamy studentów i doktorantów wszystkich kierunków humanistycznych, którzy do 1 kwietnia 2013 roku prześlą abstrakty referatów drogą elektroniczną na adres konferencja.niemiejsca@gmail.com. W temacie wiadomości należy umieścić dopisek: KONFERENCJA "NIE MIEJSCA".

Do abstraktu prosimy dołączyć krótką informację o sobie, zawierającą imię, nazwisko, kierunek i rok studiów, nazwę wydziału i uczelni oraz nazwę koła naukowego, jeśli uczestnik występuje jako jego reprezentant.

Prelegenci zostaną powiadomieni o uczestnictwie do dnia 5 kwietnia 2013 roku.

Opłata konferencyjna wynosi 50 zł i posłuży na pokrycie kosztów materiałów konferencyjnych.

Zapewniamy pomoc w znalezieniu noclegów.

Informujemy, że czas wystąpienia nie powinien przekroczyć 15 minut.

Kontakt i dodatkowe informacje: konferencja.niemiejsca@gmail.com, http://www.koloteoretykowliteratury.ug.edu.pl/pl/konferencja_niemiejsca/

https://www.facebook.com/events/552488914782525/

oraz pod numerem telefonu: 661 585 785 (Claudia Słowik) lub 698 202 760 (Katarzyna Lepianka).


Źródło:  http://www.koloteoretykowliteratury.ug.edu.pl/pl/konferencja_niemiejsca/

Aktualizacja:  2013-03-18