STRONGMAN, DŻENTELMEN, BIZNESMEN: MĘŻCZYZNA WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Proponujemy wieloaspektową oraz interdyscyplinarną dyskusję nad funkcjonowaniem mężczyzn we współczesnym świecie. Dotychczasowe dyskursy definiowały mężczyznę jako jednostkę „neutralną” płciowo. Tymczasem pytania
o jego istotę – jaki jest jego sposób myślenia, działania, czucia, podejmowania
decyzji, jak definiować jego rolę społeczną i najważniejsze – kim w ogóle
jest mężczyzna, okazują się dziś kwestiami otwartymi. Dlatego zapraszamy
do krytycznej refleksji nad różnymi kodami męskości, w ramach nauk medycznych,
przyrodniczych, humanistycznych, społecznych, psychologicznych,
prawnych i historycznych.


Źródło:  http://www.maiuscula.pl/index.php?op=text&lp=21&gr=Konferencja%20Man

Aktualizacja:  2013-03-06