Podróże po świecie Luzofonii


MINIONA -

Lublin

Konferencja skierowana jest do studentów i tegorocznych absolwentów ośrodków uniwersyteckich, gdzie prowadzone są zajęcia z języka portugalskiego oraz literatury i kultury luzofońskiej.

Tematyka referatów: literatura, historia, językoznawstwo i kultura Portugalii oraz krajów luzofońskich. Akceptowane będą również prezentacje multimedialne.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 1 marca 2013 r., pocztą elektroniczną, na adres: clp.lublin.polonia@gmail.com. Prezentacje multimedialne, w celu sprawdzenia poprawności ich odczytu, prosimy nadsyłać do 18 marca 2013 r.

Liczba miejsc ograniczona do 20 osób. Zakwaterowanie oraz wyżywienie (śniadanie i obiad) zapewnione i finansowane przez Centrum Języka Portugalskiego/Camões.

Streszczenie referatu / prezentacji (do 300 słów) powinno być umieszczone w formularzu zgłoszeniowym, zarówno w wersji polskiej jak i portugalskiej. Prezentacja referatów podczas konferencji odbywać się będzie w języku portugalskim.

Najlepsze referaty zostaną opublikowane w czasopiśmie studentów języka portugalskiego UMCS: ÁGUA VAI – Revista Portuguesa de Cultura.

Konferencja organizowana jest przez Centrum Języka Portugalskiego/Camões w Lublinie oraz Zakład Studiów Portugalistycznych UMCS.


Źródło:  http://umcs.lublin.pl/articles.php?aid=2846&mid=100&mref=14299

Aktualizacja:  2013-03-06 00:00:00