Działam i wychowuję. O organizacjach młodzieżowych


MINIONA -

Lublin

Koło Naukowe Pedagogów i Animatorów Zabawy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz lubelski oddział Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej zapraszają na interdyscyplinarną ogólnopolską studencko-doktorancką konferencję naukową „Działam i wychowuję. O organizacjach młodzieżowych”, która będzie miała miejsce 6 marca 2013 r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli różnych dyscyplin, a zwłaszcza do pedagogów, animatorów kultury, socjologów, psychologów i historyków. Zgłoszenia należy przesyłać do 3 lutego na adres mailowy dzialamiwychowuje@gmail.com Formularz zgłoszeniowy można otrzymać po skontaktowaniu się z organizatorami.


Źródło:  http://studencidlarp.pl/

Aktualizacja:  2013-01-10 00:00:00