Konteksty Frankofonii: edukacja, kultura, praca


MINIONA -

Zielona Góra

Konferencja krajowa z udziałem gości zagranicznych Konteksty Frankofonii: edukacja, kultura, praca (Język konferencji: francuski, polski)Termin: 19-21.03.2013, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Instytut Neofilologii, Zakład Filologii Romańskiej
Kontakt: dr Elżbieta Jastrzębska, E-mail: ejastrzebska@yahoo.fr


Aktualizacja:  2013-03-08 00:00:00