I Ogólnopolska Konferencja Naukowa


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Tematyka konferencji obejmuje następujące obszary:

Zakres tematyczny konferencji porusza zagadnienia związane z zarządzaniem firmami rodzinnymi, w szczególności obejmuje następujące obszary problemowe:

 • warunki funkcjonowania firm rodzinnych w Polsce i UE
 • dylematy sukcesji w firmie rodzinnej
 • strategie rozwoju firm rodzinnych
 • zarządzanie biznesem rodzinnym
 • rola biznesu rodzinnego w gospodarce
 • przedsiębiorczość w zarządzaniu przedsiębiorstwem rodzinnym
 • zarządzanie personelem w firmach rodzinnych
 • kultura organizacyjna firm rodzinnych
 • innowacje i zarządzanie zmianą w firmach rodzinnych
 • źródła finansowania biznesu rodzinnego
 • sektor MŚP jako dominujące środowisko funkcjonowania firm rodzinnych

Preferowane są artykuły mające formę prezentacji nowych czy też analizy modyfikowanych rozwiązań w przedstawionym zakresie, jak również omówienia zastosowanych w praktyce rozwiązań oraz studiów przypadku.

Źródło:  http://www.firmyrodzinne.swspiz.pl

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00