Bezpieczeństwo: Świat - Europa - Polska. Bezpieczeństwo kulturowe.


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

 Konferencja adresowana jest do przedstawicieli środowiska nauki, biznesu i  administracji, nauczycieli wszystkich szczebli kształcenia, pracowników instytucji państwowych i samorządowych, osób związanych z wielowymiarowym bezpieczeństwem oraz firm zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa kulturowego od strony teoretycznej i praktycznej, zarówno w aspekcie historycznym, jak i współczesnym.

 Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia (pocztą tradycyjną lub w postaci załącznika do e-maila) oraz przekazanie opłaty konferencyjnej na konto organizatora do 24 września 2010 r.

 Konferencja odbywać się będzie w dniach 20-22 października 2010 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Rzemieślnik”  w Zakopanem w warunkach sprzyjających twórczym obradom (dobrze wyposażone sale konferencyjne) oraz wypoczynkowi (pokoje jedno- i dwu-osobowe z łazienką, telewizorem i telefonem; restauracja i bar; strzeżony parking, salon masażu, solarium i sauna). Ośrodek jest położony u stóp Giewontu w samym centrum Zakopanego pomiędzy Krupówkami a zespołem skoczni narciarskich i krytych pływalni Centralnego Ośrodka Sportu.

 Obrady prowadzone będą w formie referatów, komunikatów, warsztatów, dyskusji na sesjach plenarnych oraz w sekcjach problemowych. Ze względu na konieczność limitowania czasu trwania konferencji organizatorzy przeznaczają następujący czas na poszczególne wystąpienia: referat – 20 minut; komunikat – 10 minut; wypowiedź w dyskusji – 5 minut.

 Komitet Naukowy Konferencji zastrzega sobie prawo dokonania tematycznego ograniczenia problematyki obrad po otrzymaniu zgłoszeń uczestnictwa i tematów referatów oraz komunikatów.

 Recenzowana monografia naukowa zostanie opublikowana i egzemplarze autorskie będą rozesłane uczestnikom do maja 2011 r. Uwaga! Za zgłoszone referaty i komunikaty autorzy nie otrzymają honorarium.

Tekst wystąpienia o objętości nieprzekraczającej 10 znormalizowanych stron formatu A-4 (przypisy w akapicie dolnym) wraz z płytą CD (Microsoft Word 95-2000, XP, Vista) powinien być przekazany do sekretariatu konferencji najpóźniej do 22 października 2010 r. Oferta specjalna: Wystąpienia nadesłane na adres organizatora do 27 sierpnia 2010 r. mogą być opublikowane w pierwszym tomie recenzowanej monografii naukowej, który autorzy otrzymają podczas konferencji. 

 

 

 

 


Źródło:  http://www.wsb.net.pl/konferencja-2010

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00