Skuteczność w biznesie - współpraca terytorialna w Euroregionie Pro Europa Viadrina


MINIONA -

Gorzów Wielkopolski

Podstawowy cel konferencji to dyskusja na temat czynników wpływających na podniesienie skuteczności w biznesie we współczesnych warunkach gospodarowania.

Silna konkurencja, postępująca dynamika życia gospodarczego wyznaczana przez burzliwe i złożone otoczenie, globalizacja ekonomiczna, wprowadzanie nowych technologii (w tym informacyjno-komunikacyjnych) powodują, że menedżerowie muszą radzić sobie z wieloma problemami natury decyzyjnej. Dotyczą one różnorodnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa, a także kształtowania relacji zachodzących między organizacją a otoczeniem. Stąd tematyka konferencji jest szeroka.

Zgłoszone referaty naukowe, które uzyskają pozytywne recenzje, zostaną opublikowane jako rozdziały w monografii naukowej.

 


Źródło:  http://www.s-w-b.org.pl

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00