Konferencja naukowa


MINIONA -

Warszawa

Sympozjum będzie odbywało się w formie godzinnych wykładów, wzbogaconych praktycznymi warsztatami. Kierowane jest do studentów psychologii i kierunków medycznych. Bloki tematyczne, które planujemy na nim podjąć to Psychosomatyka oraz Somatopsychika. Swoją obecność zapowiedziało już wiele znanych osobistości ze świata psychologii klinicznej, psychiatrii, seksuologii, psychoterapii, psychoonkologii, medycyny i żywienia człowieka.

HAROMONOGRAM KONFERENCJI:

14 kwietnia (aula 108 bud. 23 - Kampus Uniwersytecki UKSW Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych (CEIBI) ul. Wóycickiego 1/3)

 • 8.30 – 9.00 – Rejestracja uczestników na prelekcje
 • 9.00-10.00 - PROF. DR HAB. MED. BOHDAN WASILEWSKI, MAŁGORZATA WARCHOŁ, AGNIESZKA JAKIMOWICZ - Społeczne, kulturowe i wolicjonalne uwarunkowania zaburzeń psychosomatycznych
 • 10.10-11.10 - DR SŁAWOMIR JAKIMA i MGR EWA MAŁACHOWSKA – Psychoterapia zaburzeń seksualnych
 • 11.20-12.50 - DR SŁAWOMIR JAKIMA - Problemy seksualne w uzależnieniach- leczenie (warsztaty) – 1423 bud. 14 (Instytut Psychologii)
 • 11.20-12.50 - MGR EWA MAŁACHOWSKA – Psychogenne zaburzenia seksualne - techniki terapeutyczne (warsztaty) – CZYTELNIA bud. 14 (Instytut Psychologii)
 • 11.20-12. 50 – MGR MARCIN KULPIŃSKI - Wybrane techniki relaksacyjne w terapii poznawczej (warsztaty) – aula konferencyjna 108 bud. 23
 • 13.00 - 14.00 - MGR LUCYNA LIPMAN – Proces psychoterapii małżeństwa dotkniętego chorobą nowotworową – podejście ericksonowskie
 • 14.00 - 14.50 - OBIAD
 • 14.35 – 14.50 – Rejestracja uczestników na prelekcje
 • 14.50-15.50 - DR HAB. JADWIGA HAMUŁKA - Żywienie mózgu czyli pokarm dla duszy – wpływ żywienia na funkcje poznawcze
 • 16.00-17.30 - MGR DANUTA LONGIĆ - Metoda Simontona (warsztaty) – aula konferencyjna 108 bud. 23

 

15 kwietnia (aula 107 bud. 23 - Kampus Uniwersytecki UKSW Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych (CEIBI) ul. Wóycickiego 1/3)

 • 8.30 – 9.00 – Rejestracja uczestników na prelekcje
 • 9.00-10.00 - DR MED. SŁAWOMIR MURAWIEC  - Psychosomatyka w świetle psychoanalizy i neuropsychoanalizy
 • 10.10-11.10 - PROF. DR HAB. JAN TYLKA - Osobowość i zachowanie a ryzyko chorób psychosomatycznycznych
 • 11.20-12.20 - PROF. DR HAB. IRENA HESZEN - Problemy człowieka chorego z perspektywy psychologicznej
 • 12.30-13.30 - PROF. DR HAB. MED. MARIA SIWAK-KOBAYASHI - Zaburzenia psychiczne pod postacią somatyczną (somatoformiczne) - problem lekarzy, psychologów i terapeutów.
 • 13.40-14.40 - PROF. DR HAB. MED. JACEK IMIELA  - Interna a psychiatria
 • 14.40-15.30 - OBIAD
 • 15.15 – 15.30 – Rejestracja uczestników na prelekcje
 • 15.30-16.30 - MGR MARIOLA KOSOWICZ - Psychologiczne aspekty funkcjonowania pacjentów onkologicznych
 • 16.40-18.10 - MGR MARIOLA KOSOWICZ -  Samoświadomość drogą do poprawnej komunikacji z pacjentem chorym przewlekle (warsztaty) – aula konferencyjna 108 bud. 23
 • 16.40 – 18.10 - DR KAMILA DOBRENKO - Znaczenie relacji intrapersonalnych w etiologii zaburzeń psychosomatycznych (warsztaty) – 1421 bud. 14 (Instytut Psychologii)
 • 16.40 - 18.10 - DR ELŻBIETA PŁONECKA - Uszkodzenia "Ja-skórnego" a zaburzenia funkcjonowania dorosłych  (warsztaty) – 1422 bud. 14 (Instytut Psychologii)
 • 17.00 – 18.30 - MGR JOANNA BYLINKA i  MGR MONIKA POPOWICZ – Pozafarmakologiczne sposoby radzenia sobie z bólem (warsztaty) – 1423 bud. 14 (Instytut Psychologii)
 • 18.30-20.00 - DR KAMILA DOBRENKO - Znaczenie relacji intrapersonalnych w etiologii zaburzeń psychosomatycznych (warsztaty) – 1421 bud. 14 (Instytut Psychologii)
 • 18.30-20.00 - MGR MARIA ZEMBRZUSKA-PECHE – Ciało w psychoterapii Gestalt – perspektywa holistyczna (warsztaty) – 1422 bud. 14 (Instytut Psychologii)
 • 18.30-20.00 - MGR ELŻBIETA KANIEWSKA - Ciało w psychoterapii Gestalt – perspektywa holistyczna (warsztaty) – 1424 bud. 14 (Instytut Psychologii)

* WARSZTATY PRZEZNACZONE SĄ DLA STUDENTÓW PSYCHOLOGII


Źródło:  http://cialomowi.pl/

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00