IV Międzynarodową Konferencję z cyklu "Z dziejów prawa..."


MINIONA -

Kraków

IV Międzynarodową Konferencję z cyklu "Z dziejów prawa...":

"Ex contractu, ex delicto

- z dziejów prawa zobowiązań",

która odbędzie się w dniach

11 - 13 marca 2010 r.

w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 

Organizatorami konferencji są:

Sekcja Historii Państwa i Prawa Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa we współpracy z Sekcją Prawa Rzymskiego Towarzystwa

Biblioteki Słuchaczów Prawa oraz Katedra Historii Państwa i Prawa WPiA UJ

 


Źródło:  http://www.tbsp.pl/?link=sekcje&sublink=konferencje

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00