Wschodząca potęga Azji – wymiar polityczny, ekonomiczny, historyczny i kulturowy


MINIONA -

Instytut Socjologii Uniwersytet Wrocławski
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Koło Integracji Europejskiej KItE, działające przy Uniwersytecie Wrocławskim, ma zaszczyt zaprosić na ogólnopolską studencko-doktorancką konferencję naukową „Wschodząca potęga Azji – wymiar polityczny, ekonomiczny, historyczny i kulturowy”, która odbędzie się w dniach 28-29 marca 2014 r. we Wrocławiu.

Celem konferencji jest możliwość zaprezentowania dorobku badań i analiz przez badaczy zajmujących się tematyką azjatycką oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi z całej Polski.

Pomysł organizacji tego wydarzenia opiera się na zauważalnym w ostatnich latach ogromnym wzroście znaczenia państw kontynentu azjatyckiego, nie tylko Chin, ale też Japonii, Korei, Indii czy krajów członkowskich ASEAN. Wraz ze wzrostem zainteresowania tym regionem, pojawia się potrzeba zebrania dotychczasowych rezultatów pracy badawczej młodych naukowców.

W ramach konferencji odbędą się wykłady oraz dyskusje z prelegentami, bezpośrednio związanymi z tematyką azjatycką oraz warsztaty z języka chińskiego i tworzenia orgiami. Uczestnicy będą mieli również możliwość wzięcia udziału w warsztatach poświęconych azjatyckim obyczajom.

Proponowane obszary badawcze:

* Polityczne, ekonomiczne, historyczne oraz kulturowe aspekty rozwoju państw azjatyckich;

* Hard power i soft power w polityce zagranicznej;

* Rola i wpływ USA, Rosji, UE w regionie;

* Relacje między potęgami azjatyckimi (np. Chiny, Indie) a mniejszymi państwami;

* Socjologiczny wymiar roli jednostek w społeczeństwie;

* Wpływ globalizacji i kryzysu gospodarczego na państwa Azji;

* Demokratyzacja, prawa człowieka i wolność słowa;

* Bezpieczeństwo militarne i współpraca w zakresie obronności;

* Współpraca państw regionu w strukturach organizacji międzynarodowych (np. ASEAN);

* Kwestia suwerenności, niezależności i nacjonalizmu;

* Perspektywy rozwoju na przyszłość;

Nie przewidujemy opłaty konferencyjnej.

Prosimy o śledzenie informacji o wydarzeniu na Facebooku. Formularz rejestracyjny dostępny jest na naszej stronie internetowej. Zgłoszenia przyjmujemy do 16 lutego 2014 r.


Źródło:  https://www.facebook.com/kite.uwr

Aktualizacja:  2014-01-31 00:00:00