Książka czy plik, tradycja czy nowoczesność?


MINIONA -

Kraków

Cel Konferencji

Celem Konferencji jest porównanie wykorzystania nowych technologii na tle tradycyjnych metod udostępniania zbiorów i kontaktów z użytkownikiem w bibliotece naukowej. Przegląd metod gromadzenia, opracowania, udostępniania i archiwizowania zbiorów tradycyjnych i nowoczesnych będzie podstawą do dyskusji nad przyszłym kształtem bibliotek.

 

Problematyka Konferencji obejmować będzie następujące zagadnienia:

  • tworzenie zasobów tradycyjnych i cyfrowych:

· tradycyjne - kupno, wymiana, dary, wydawnictwa własne;
· cyfrowe - oprogramowanie i urządzenia, dobór źródeł i dokumentów;

  • zagadnienia prawne związane z tworzeniem i udostępnianiem zasobów tradycyjnych i cyfrowych;
  • udostępnianie zasobów tradycyjnych i cyfrowych:

· tradycyjne - prezencyjne i udostępniane na zewnątrz;
· cyfrowe - off-line i on-line, oprogramowanie i urządzenia, dostosowanie do użytkowników niepełnosprawnych;

  • kształcenie użytkowników zasobów tradycyjnych i cyfrowych:

· tradycyjne - szkolenia biblioteczne;
· cyfrowe - edukacja medialna;

  • wykorzystanie zbiorów: oczekiwania a satysfakcja użytkownika z korzystania z zasobów bibliotecznych tradycyjnych i elektronicznych;
  • archiwizacja zbiorów tradycyjnych;
  • archiwizacja zbiorów elektronicznych;
  • e-booki - tworzenie, użytkowanie, wykorzystanie, archiwizacja, perspektywy rozwoju nowych technologii, połączenie wystąpień z prezentacją dostępnej na rynku oferty e-booków;

 


Źródło:  http://www.ka.edu.pl/biblioteka/konferencja/

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00