VIII MIĘDZYUCZELNIANA KONFERENCJA ANTROPOLOGICZNA: TEREN W ŚCISŁYM TEGO SŁOWA ZNACZENIU LOKALNOŚĆ – TEORIA I PRAKTYKA


MINIONA -

Wydział Historyczny oraz Rezerwat Archeologiczny Genius Loci
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Celem konferencji jest okazja do spotkania się wszystkich tych, dla których badania terenowe są ważne. Spotkanie ma służyć wymianie doświadczeń w tym zakresie oraz umożliwić wszystkim zainteresowanym zapoznanie się z różnorodnymi praktykami i metodami badawczymi dotyczącymizagadnienia lokalności. Podobnie jak podczas wcześniejszych edycji, formuła konferencji zakłada prezentację jak najszerszego spektrum zainteresowań referentów oraz wymianę jak najbardziej zróżnicowanych doświadczeń badawczych dotyczących zarówno teoretycznej, jak i praktycznej strony badań nad lokalnością.
W referatach proponujemy poruszyć następujące zagadnienia: 

  • konfrontacja antropologa z lokalnością oraz problemy z adaptacją badacza w terenie
  • wiedza deklaratywna a wiedza niedeklaratywna w badaniach nad lokalnością
  • antropologia „u siebie” i problemy z nią związane
  • lokalność a antropologia zaangażowana 
  • identyfikacja antropologa: problemy z tożsamością badacza w środowisku lokalnym oraz 
    z fraternizacją
  • metodologia badań nad lokalnością
  • lokalność jako przedmiot działań marketingowych, ekonomicznych i rynkowych
  • funkcjonowanie społeczności lokalnych – działania globalne i glokalne.

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji z referatem (na załączonym formularzu nr 1) prosimy przesyłać do 1 lutego 2014 r. na adres mkateren2014@gmail.com. Osoby, których zgłoszenia zostaną zakwalifikowane na konferencję, będą o tym poinformowane do dnia 15 lutego 2014 r.Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji bez referatu (na załączonym formularzu nr 2) prosimy przesyłać do 1 marca 2014 r. na adres mkateren2014@gmail.com.Udział w konferencji jest bezpłatny, oferujemy pomoc w znalezieniu noclegów.Więcej informacji na stronie SKNE: http://etnouam.blogspot.com/ oraz na facebook'u: https://www.facebook.com/events/460002967439496/?fref=ts

Zapraszamy! 


Źródło:  http://etnouam.blogspot.com/

Aktualizacja:  2014-12-30 00:00:00