Czy Izrael ma power? Czyli hard power, soft power i smart power w wersji izraelskiej.


MINIONA -

Instytut Socjologii Uniwersytet Wrocławski
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Zgłaszane referaty mogą dotyczyć następujących problemów:

·         Czy Izrael jest słusznie uznawany za mocarstwo regionalne? Jaka jest pozycja państwa na arenie międzynarodowej?

·         Czy Izrael jest gwarantem stabilizacji w regionie Bliskiego Wschodu? Izrael jako mocarstwo nuklearne w kontekście bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie.

·         Polityka zagraniczna Izraela – współpraca i sojusze z innymi państwami. Rola Stanów Zjednoczonych w polityce Izraela.

·         Potencjał militarny Izraela – system obrony narodowej Izraela, jego ewolucja, tło historyczne. Ekonomika wojskowa Izraela (potrzeby wojenne a potencjał gospodarki narodowej).

·         Strategia bezpieczeństwa narodowego Izraela.

·         Polityka kulturalna Izraela – instytucje kulturalne, sztuka, „misje kulturalne”, kultura sportu oraz kierunki rozwoju (w kontekście soft power).

·         Organizacje pozarządowe w Izraelu.

·         Rozwój korporacji międzynarodowych w Izraelu.

·         System medialny – komunikacja strategiczna i dyplomacja publiczna Izraela.

·         Reputacja Izraela na arenie międzynarodowej – czynnik historyczny, społeczny, kulturalny, ekonomiczny, militarny, polityczny.

·         Czy Izrael ma smart power? Konkretne przykłady wykorzystania hard power
i soft power.


Aktualizacja:  2013-11-23 00:00:00