Przerażające czy osobliwe? Hybrydy, chimery i monstra w w kulturach świata.


MINIONA -

Kraków

Hybrydy, chimery i wszelkiego gatunku monstra zapełniają mity, baśnie i legendy całego świata. Centaury, gryfy, smoki, gobliny, bazyliszki, wije, harpie, syreny, skrzaty, krakeny... Utrwalane w sztuce i literaturze, wędrują do popkultury, powielając pierwotną symbolikę i schematy bądź podważając je i łamiąc. O ile jednak w kulturze istoty o nienaturalnym wyglądzie zajmowały zawsze poczesne miejsce, o tyle w nauce wciąż jednak traktowane są jako temat drugorzędny. Tymczasem bogactwo możliwych interpretacji w naukach zarówno humanistycznych, jak i przyrodniczych, stawia przed młodym naukowcem szereg możliwości badawczych.

Jako studenci kulturoznawstwa i religioznawstwa stawiamy sobie za cel analizę tychże istot oraz kontekstu ich występowania. Do udziału zapraszamy studentów i doktorantów zarówno nauk humanistycznych, jak i przyrodniczych: kulturoznawców, religioznawców, filozofów, literaturoznawców, etnologów, historyków i historyków sztuki, a także psychologów, biologów, zoologów i wszystkich, których badania mogą mieć istotny związek z naszym projektem.

W centrum dyskusji znajdą się więc zarówno przedziwne stwory rodem z mitologii, jak i te, których nie brakuje w legendach czy też literaturze fantasy. Nie zapomnimy również o potworach wszechobecnych w starożytnych wierzeniach religijnych ani o tych, które zakorzeniły się na stałe w wielkim oceanie popkultury. Naszym celem jest próba przyjrzenia się także licznym istotom o, potwierdzonym przez historię i biologię, nienaturalnym lub zniekształconym wyglądzie - a w konsekwencji także przybliżenie ich szerszemu gronu odbiorców. Zastanowimy się kiedy i dlaczego potwór kojarzony jest negatywnie, kiedy natomiast łączy się z pozytywnymi wartościami. Czy nienaturalność i mutacja wiąże się ze strachem i wykluczeniem, czy może ze szczególnym zainteresowaniem? Czy i kiedy hybryda jest piękna? Czy może stać się efektem dążeń lub pragnień? Co definiuje monstrum i gdzie znajduje się granica między tym, co osobliwe, a tym, co przerażające?

Hybrydy, chimery i monstra to pojęcia bardzo szerokie, uwzględniające wiele możliwych interpretacji. Jesteśmy zatem zmuszeni zawęzić je do postaci o nienaturalnym wyglądzie, wykluczając potwory jako utarte określenie osobowości oraz te istoty z innego świata i pogranicza światów (demony, bóstwa), którym nie towarzyszy mutacja ciała.

Udział w konferencji jest bezpłatny, planujemy także publikację najlepszych referatów w ramach magazynu antropologiczno-społeczno-kulturowego "Maska" (www.facebook.com/MASKAredakcja). Podstawą przyjęcia będzie jakość nadesłanego abstraktu oraz nowatorstwo prezentowanego zagadnienia. W przypadku pojawienia się kilku zbyt podobnych tematów, wybrany zostanie tylko jeden. Temat można skonsultować z organizatorami przed ostatecznym terminem nadsyłania abstraktów, można również nadesłać kilka propozycji, ale każdy referent będzie mógł przedstawić tylko jedną prezentację. Ze względu na ilość abstraktów nadsyłanych na poprzednie nasze konferencje i powtarzające się przypadki nieobecności referentów, uprzejmie prosimy o przemyślaną decyzję udziału w konferencji.


ZAPRASZAMY DO NADSYŁANIA ABSTRAKTÓW:
- termin nadsyłania: do 10 lutego 2013;
- techniczne wymogi: długość do 1100-1500 znaków czcionką Times New Roman 12, interlinia 1,5;
- czas wystąpienia: 15-20 minut;
- prosimy zawrzeć również najważniejsze informacje o sobie (kierunek studiów i uczelnia, ewentualne doświadczenie w podobnych wydarzeniach itp.);

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres: konferencja.hybrydy@o2.pl


Źródło:  http://www.facebook.com/KonferencjaHybrydyChimeryIMonstra

Aktualizacja:  2012-12-27 00:00:00