Religia a bezpieczeństwo w niemieckiej myśli politycznej XX wieku


MINIONA -

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu w Siedlcach
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Celem konferencji jest zmierzenie się z problemem religii w niemieckiej myśli politycznej XX wieku zarówno w kontekście politycznym, jak i tym dotyczącym bezpieczeństwa. Proponujemy, aby tematy wystąpień koncentrowały się wokół następujących zagadnień:

  • religia a polityka, problem teologii politycznej, teologiczne podstawy państwa i prawa, stosunki państwo-Kościół,
  • religijne uwarunkowania bezpieczeństwa ekonomicznego, kulturowego i politycznego,
  • religia/bezpieczeństwo w myśli emigracji niemieckojęzycznej (H. Arendt, L. Strauss, E. Voegelin, K. Löwith i inni),
  • przedpolityczne fundamenty i założenia współczesnego państwa liberalnego;
  • teorie sekularyzacji a idee renesansu religii,
  • inspiracje myślą teologiczną w filozofii, nauce o polityce i nauce o bezpieczeństwie,
  • polemiki z myślą religijną/teologiczną w niemieckiej myśli politycznej,
  • prawa człowieka a bezpieczeństwo w kontekście religii i polityki,
  • społeczeństwo ryzyka, człowiek zagrożony jako kategoria uniwersalna czy historyczna,
  • pewność metodologiczna i jej poszukiwania w filozofii, nauce o polityce i nauce o bezpieczeństwo.

  Oprócz wymiaru ściśle naukowego konferencja będzie okazją dla inauguracji działalności naukowej Towarzystwa Naukowego Myśli Politycznej i Prawnej, do członkostwa w którym serdecznie zapraszamy. Efektem konferencji będzie recenzowana monografia naukowa.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy (dostępny pod adresem www.uph.edu.pl/images/UPH_2013/photos/konferencja_religia/formularz_zgloszeniowy.doc) prosimy przesłać na adres e-mail sekretarza konferencji: swiecicki.lukasz@uph.edu.pl


Źródło:  http://www.uph.edu.pl/wydarzenia/najblizsze-wydarzenia/2930-konferencja-naukowa-religia-a-bezpieczenstwo-w-niemieckiej-mysli-politycznej-xx-wieku-14-maja-2014

Aktualizacja:  2014-01-11 00:00:00