Koncepcje Boga a świat wartości


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Konferencja ma na celu wielostronną dyskusję nad problemem wzajemnych relacji między obrazem Boga a światem wartości. Szczególnie zależy nam na ukazaniu tej problematyki w perspektywie filozoficznej, kulturowej i artystycznej. Do udziału zapraszamy wszystkich, którym bliskie są zagadnienia aksjologii ukierunkowanej na współistnienie oraz wszelkie inne możliwe odniesienia Absolutu i człowieka. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i jest próbą dialogu przedstawicieli nauk humanistycznych – filozofii, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa, religioznawstwa oraz osób związanych ze sztuką. W charakterze słuchaczy będzie nam miło gościć również studentów (wstęp wolny), zainteresowanych poszerzeniem swych horyzontów w zakresie poruszanej tematyki


Źródło:  http://www.uni.lodz.pl/strefa/konferencje/konferencje,szczegoly,245

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00