Międzynarodowa Konferencja Naukowea ”Dialog w rodzinie. Dobre praktyki”


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 grudnia  2012r.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: konferencja-dialog@wp.pl

Termin konferencji: 16 stycznia 2013r.

Miejscowość: Lublin

Opłata konferencyjna: 200 zł (udział czynny)

100 zł (udział bierny)

Udział w konferencji zostanie potwierdzony certyfikatem.

Dane kontaktowe
Adres do korespondencji:

Katedra Psychopedagogiki Rodziny (Collegium Jana Pawła II,  C-923)    
Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Sekretarz konferencji: mgr Karolina Komsta,                                         
e-mail: karolina.komsta@kul.lublin.pl)

 

Informacje ogólne: Katedra Psychopedagogiki Rodziny Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprasza do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej ”Dialog w rodzinie. Dobre praktyki”.

Konferencji towarzyszyć będą warsztaty doskonalące oraz sesje posterowe.

Cel  Konferencji:

Celem konferencji jest prezentacja dialogu otwartego jako metody skutecznej komunikacji w rodzinie. Podczas sesji zaprezentowane zostaną również dotychczasowe kierunki rozwoju oraz stan systemu mediacji rodzinnej w naszym kraju. Eksperci z Niemiec oraz Słowacji, zaprezentują funkcjonowanie systemu mediacji rodzinnej w tych krajach. Poprzez  dobór ekspertów i zaproszonych do dyskusji gości chcemy mieć realny i korzystny wpływ na rozwój dobrej komunikacji interpersonalnej w rodzinie w Polsce.

Uczestnicy:

Uczestnikami konferencji będą przedstawiciele Polskiego Centrum Mediacji, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, psychologowie, pedagodzy, socjologowie, kuratorzy sądowi, dziennikarze, profesjonaliści w zakresie pomocy rodzinie, mediatorzy rodzinni z całej Polski  oraz zaproszeni goście: mediatorzy z Niemiec i Słowacji.


Zapraszając Państwa do udziału w konferencji proponujemy Państwu następujące obszary dyskusji:

§  Komunikacja w podsystemach rodzinnych

§  Komunikacja transgeneracyjna

§  Komunikacja międzykulturowa

§  Komunikacja zapośredniczona przez nowoczesne media

§  Metodologiczne aspekty badań nad komunikacją

§  Mediacje  rodzinne

§  Dialog Otwarty


Źródło:  http://dialogwrodzinie.pl/

Aktualizacja:  2012-11-06 00:00:00