35. Spotkania Kliniczne Chirurgów Dziecięcych z Pediatrami


MINIONA -

Kraków

 

Szanowni Państwo!


          Uprzejmie zapraszamy na konferencję naukową XXXV Spotkania Kliniczne Chirurgów Dziecięcych z Pediatrami organizowaną w dniach 24-25 lutego 2011 r. przez Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii UJ CM oraz Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie. 

         Od wielu lat konferencja umożliwia prezentacje najnowszych osiągnięć w diagnostyce, leczeniu, rehabilitacji i profilaktyce chorób wieku dziecięcego. Tym razem podejmujemy próbę omówienia w gronie wybitnych specjalistów zaproszonych z wiodących ośrodków medycznych w Polsce zagadnienia istotnego nie tylko dla lekarzy klinicystów, ale również lekarzy lecznictwa otwartego jakie stanowi odniesienie embriologii praktycznej do  leczenia wad wrodzonych u dzieci. Rozwinięciem tematu będzie ocena odległych wyników leczenia pediatrycznego i chirurgicznego w wybranych jednostkach chorobowych.Do udziału w formie aktywnej zapraszamy wszystkich uczestników konferencji.
  
          Mamy nadzieję, że wspólna dyskusja pozwoli na szerokie omówienie tematów, będzie przydatna nie tylko od strony naukowej ale również praktycznej. Podobnie jak w latach ubiegłych przewidujemy możliwość prezentacji prac naukowych z wybranych  dziedzin pediatrii i chirurgii dziecięcej. 

                                                                 Komitet Organizacyjny

 


Źródło:  http://www.spotkaniachirped.org.pl/

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00