Forum Innowacji Młodych Badaczy


MINIONA -

Łódź

Ważne daty: do 15.09.2011 - zgłoszenie i nadesłanie abstraktów do 1.10.2011 - nadesłanie pełnych tekstów referatów Zakres tematyczny: Informatyka, Elektronika, Elektrotechnika, Robotyka, Automatyka Konferencja będzie dobrą okazją do wymiany doświadczeń i osiągnięć naukowych pomiędzy doktorantami. Przyjęte do wygłoszenia referaty zostaną opublikowane w Przeglądzie Elektrotechnicznym oraz kolejnym numerze wydawnictwa FIMB. Szczegółowe informacje na temat Seminarium można znaleźć na stronie internetowej: www.fimb.p.lodz.pl Honorowy Patronat nad konferencją objęli: - Hanna Zdanowska - Prezydent Miasta Łodzi - dr Alicja Adamczak - Prezes Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej - prof. dr hab.inż. Stanisław Bielecki - Rektor Politechniki Łódzkiej


Źródło:  http://www.fimb.p.lodz.pl/

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00