Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

 

CELE KONFERENCJI

 prezentacja nowych osiągnięć w zakresie metod, narzędzi i rezultatów

badań empirycznych,

 integracja środowiska ekonomistów zajmujących się teoretycznymi i

praktycznymi aspektami ekonometrii i statystyki przestrzennej oraz

analizami regionalnymi,

 wymiana doświadczeń i kreowanie nowych kierunków badań,

 kształcenie młodych kadr naukowych.

 


Źródło:  http://www.czd.pl/index1.php?id=647

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00