I Interdyscyplinarne Forum Badań nad Kulturą Żydowską


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Studentów i pracowników naukowych serdecznie zapraszamy do udziału w I Interdyscyplinarnym Forum Badań nad Kulturą Żydowską: Język — kultura — religia, organizowanym przez Interdyscyplinarne Koło Badań nad Kulturą Żydowską „Pilpul” przy Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego, które odbędzie się w drugiej połowie października 2010 r. (dokładny termin podany zostanie wkrótce w osobnym komunikacie).

Ideą Forum jest stworzenie przestrzeni, w której możliwa będzie wymiana poglądów oraz prezentacja wyników badań dotyczących szeroko pojętej kultury żydowskiej. Proponowana tematyka referatów skupia się wokół następujących zagadnień:

  • język hebrajski i języki biblijne;

  • język i kultura jidysz w Europie Środkowo-Wschodniej;

  • zagadnienia polityczne i kulturowe współczesnego Izraela;

  • pamięć o Żydach i Zagładzie we współczesnej Polsce;

  • granice i zadania literatury poholokaustowej;

  • historia państwa żydowskiego i diaspory żydowskiej;

  • eschatologia, mesjanizm, zbawienie;

  • judaizm i filozofia żydowska.

Nie przewidujemy żadnych opłat za udział. Planujemy publikację pokonferencyjną.

Konferencja — prócz realizacji wspomnianych powyżej celów naukowych — oferuje możliwość spotkania z hebraistami, judaistami, jidyszystami i innymi osobami zainteresowanymi problematyką żydowską z różnych ośrodków akademickich. Naszym zamierzeniem jest stworzenie sieci kontaktów oraz rozwój współpracy z innymi instytucjami żydologicznymi.

Prosimy o przesyłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych, otrzymywanych po wysłaniu wiadomości na adres pilpul.kolo@gmail.com, do 14 października. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc zastrzegamy sobie prawo do przyjęcia wybranych zgłoszeń.

Sekretarz naukowy: Daniel Brzeszcz (e-mail: earl.nevermore@gmail.com, nr tel.: 886-051-408)

 


Źródło:  http://www.samorzad.mish.uw.edu.pl/?p=4478

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00