Współczesne metody badań przestrzeni geograficznej


MINIONA -

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Konferencja przeznaczona jest dla pokolenia młodych naukowców, których badania dotyczą przestrzeni geograficznej w wymiarze tematyki fizycznej i społeczno-ekonomicznej. Konferencja stwarza możliwość do spotkania się środowiska młodych badaczy (doktorantów i studentów) podejmujących badania w zakresie wielu specjalności m.in.: geografii fizycznej, meteorologii i klimatologii, hydrologii, geomorfologii, geologii, geofizyki, ochrony i kształtowania środowiska, ekologii i architektury krajobrazu, geografii miast, ludności i rolnictwa, rozwoju regionalnego, turyzmu i turystyki oraz geoinformatyki i innych.

Głównym celem konferencji jest prezentacja wyników badań, ze szczególnym uwzględnieniem różnorodności stosowanych metod badawczych. Ponadto konferencja daje możliwości zwrócenia uwagi na podejmowaną tematykę badań, wymiany doświadczeń naukowych pomiędzy uczestnikami, zdobycia doświadczenia w wystąpieniach publicznych, poznaniu naukowców zajmujących się podobną tematyką badawczą.

W trakcie konferencji przewidziane są obrady plenarne, sesje tematyczne oraz wycieczka w obszar Zewnętrznych i Centralnych Karpat Zachodnich. 

Konferencja wchodzi w program obchodów Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Źródło:  http://www.geo.uj.edu.pl/zaklady/zgf/konferencja

Aktualizacja:  2013-05-21 00:00:00