Podejścia badawcze i metodologie w nauce o polityce


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Zainteresowanie zagadnieniami metodologicznymi jest ważną cechą współczesnych debat w politologii. Stawiane pytania o metody i techniki prowadzenia badań często ujawniają konieczność przyjrzenia się założeniom konstytuującym fundamenty naukowej działalności, bez których trudno o kryteria pozwalające oddzielić poznawczo wartościowe sądy od innych form ludzkiej wiedzy. Konferencja pt. „Podejścia badawcze i metodologie w nauce o polityce” jest organizowana w odpowiedzi na te potrzeby.

Pragniemy serdecznie zaprosić do składnia aplikacji konferencyjnych i wypowiedzi w obrębie następujących tematów lub zagadnień pobocznych:

  • ogólne założenia podejść badawczych w politologii,
  • najważniejsze podejścia w politologii: instytucjonalizm, behawioralizm, podejście racjonalnego wyboru, teoria gier, podejście interpretacjonistyczne, podejście feministyczne, funkcjonalizm, podejście krytyczne, podejście kulturowe, inne,
  • przedmiot badania w politologii,
  • uwarunkowania badacza,
  • cele badania w politologii,
  • wartościowanie w politologii,
  • normatywna teoria polityki a empiryczna teoria polityki,
  • wyjaśnienie i rozumienie w politologii,
  • wzory badań politologicznych: podstawowe idee dotyczące procedur badawczych, analiza porównawcza w politologii, studium przypadku w politologii, metody ilościowe w badaniach politologicznych, metody jakościowe w badaniach politologicznych, projekt badań politologicznych.

 


Źródło:  http://confer.uj.edu.pl/podejsciaimetodologie/

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00