II Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Problemy ekonomii i zarządzania”


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Konferencja organizowana jest w ramach jubileuszu 10-lecia Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Mamy nadzieję, że tematyka, obejmująca rozległą i zróżnicowaną problematykę ekonomii
i zarządzania, okaże się interesującym i inspirującym terenem poszukiwań intelektualnych dla studentów nauk ekonomicznych. Uczestnictwo w Konferencji jest także okazją do zawarcia nowych oraz zacieśnienia starych znajomości.Teksty wygłoszonych referatów po pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w II Zeszycie Studenckim WSEI.


Źródło:  http://www.wsei.edu.pl/index.php/mkContent/II_Ogolnopolska_Studencka_Konferencja_Naukowa__'Problemy_

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00