Seminarium IETU: Zrównoważona jakość życia- idea, dylematy, szanse


MINIONA -

Katowice

Osoba prowadząca: mgr Barbara Jaros


Termin przyjmowania zgłoszeń: 16.05.2011


Opis seminarium

Celem seminarium jest przekazanie aktualnego stanu wiedzy dotyczącej zagadnienia jakości życia. Zostanie zaprezentowany dorobek związany z klasyfikacją jakości życia i doświadczenie polskich samorządów w zakresie jej pomiaru. Szczególna uwaga zostanie poświęcona tzw. zrównoważonej i niezrównoważonej jakości życia.

Informacji udziela

Anna Pilch, Zespół Informacji, Promocji i Szkoleń
tel:32 254 60 31 wew 281, 280 faks: 32 254 17 17,
e-mail a.pilch@ietu.katowice.pl


Źródło:  http://www.ietu.katowice.pl/aktual/Seminaria_IETU/seminaria_IETU.htm

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00