Antropologia o przemocy - przemoc w kulturze


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Intencją organizatorów jest stworzenie warunków do prezentacji różnorodnych stanowisk i podejść badawczych z zakresu współczesnych studiów antropologicznych dotyczących szeroko pojętej przemocy. 

Tematyka obrad dotyczyć będzie m.in. takich kwestii jak:
- możliwe sposoby epistemologicznego podejścia do zaproponowanego tematu
- nieoczywistość przemocy
- przemoc w języku
- tabu przemocy
- "przemoc rytualna"
- konflikty-przemoc w wymiarze lokalnym
- przemoc miasta
- przemoc totalitarna (totalna)-ograniczanie ludzi przez władzę, pojęcia, ideologie
- terroryzm, nacjonalizm 
przemoc na ekranie
- przemoc wobec ciała (beauty terror, moda, okaleczenia itp.)
- przemoc a płeć/gender

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji prosimy o nadsyłanie abstraktów na adres: konferencja.przemoc@poczta.fm do dnia 7 lutego 2010. 
Wszelkie pytania prosimy kierować na podany wyżej adres. 


Źródło:  http://www.etnologia.uni.wroc.pl

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00