Polski Kongres Prawa Zamówień Publicznych i Inwestycji Infrastrukturalnych 2013


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Kongres jest dorocznym spotkaniem regulatorów, instytucji kontrolujących, przedstawicieli i kadry zarządzającej spółek, zamawiających, inwestorów i praktyków zajmujących się problematyką dużych inwestycji w infrastrukturę (niejednokrotnie też dotowanych z funduszy unijnych), kancelarii prawnych i firm doradczych, naukowców, prawników i ekonomistów. 

Zadaniem kongresu jest przedstawienie stanowiska praktyków i instytucji zajmujących się zamówieniami publicznymi, omówienie problemów pojawiających się w praktyce na styku realizacji inwestycji infrastrukturalnych i prawa zamówień publicznych, sporządzenie wniosków pokongresowych i przekazanie ich do organów regulacyjnych i prawotwórczych.

Wśród tematów m.in.:

-ZP w procesie inwestycyjnym: modernizacja polityki UE  w zakresie zamówień publicznych,
-ZP jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju oraz sprawnego wykorzystania środków unijnych przez jednostki finansów publicznych,
-Przyczyny zapaści w sektorze budowlanym dróg i autostrad oraz sposoby rozwiązania zaistniałego kryzysu,
-ZP w infrastrukturze energetycznej i IT,
-Warunki kontraktowe FIDIC jako instrument wspomagający ZP w sektorze infrastruktury budowlanej,
-Problemy z digitalizacją administracji publicznej w Polsce na gruncie ZP,
-Konkurencja w ZP a konkurencyjność gospodarki,
-Zamówienia publiczne de lege lata i de lege ferenda - przyszłość zamówień publicznych – nowe wyzwania, nowe narzędzia, priorytety przyszłej inicjatywy legislacyjnej.

*Za udział w Kongresie adwokaci oraz radcowie prawni będą mogli uzyskać punkty na poczet wykonania obowiązku doskonalenia zawodowego.

Więcej informacji na www.inwestycyjny.allerhand.pl.

Instytut Allerhanda
Pion Organizacji Wydarzeń
+48 (12) 341 46 48
inwestycyjny@allerhand.pl


Źródło:  http://inwestycyjny.allerhand.pl

Aktualizacja:  2012-12-06 00:00:00