Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna ROZUMIEM – MÓWIĘ – POZNAJĘ ŚWIAT


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu

Z A P R A S Z A

na Ogólnopolską Konferencję Logopedyczną

ROZUMIEM – MÓWIĘ – POZNAJĘ ŚWIAT

Terapia zaburzeń językowych u dzieci w wieku 0-5 lat

9 lutego 2013 roku

Poznań, Dom Aukcyjny Adam’s, ul. Matejki 62

Współcześnie zauważa się rosnącą potrzebę stosowania specjalistycznego podejścia logopedycznego i terapeutycznego w grupie dzieci najmłodszych. Populacja dzieci do lat pięciu, z zaburzeniami językowymi, rośnie z roku na rok. Coraz doskonalsze metody diagnozy pozwalają na wczesne wykrywanie zagrożeń rozwoju zaburzeń rozwojowych i ryzyka różnorodnych odchyleń. W większości z nich wspólnym mianownikiem są opóźnienia w rozwoju językowym. Autyzm i zaburzenia ze spektrum autyzmu, alalia, afazja, SLI, niepłynność mowy, zaburzenia słuchu… i wiele innych wymagają wczesnej diagnostyki i wczesnej profesjonalnej terapii. Oznacza to konieczność profesjonalnego przygotowania logopedów i terapeutów do pracy z małym i bardzo małym dzieckiem. Zauważamy potrzebę tego rodzaju kompetencji wśród logopedów.

Odpowiadając na aktualne zapotrzebowanie Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej organizuje konferencję z rozbudowanym modułem warsztatowym. Uczestnicy otrzymają certyfikaty oraz materiały szkoleniowe związane z tematyką warsztatów.

Koszt uczestnictwa – 250 zł (jeżeli zgłoszenie i wpłata napłyną do 18 stycznia – 200 zł).

Aktualni studenci logopedii oraz neurologopedii WSEIiI, logopedii WSNHiD (do zgłoszenia należy dołączyć zaświadczenie o statusie studenta wydanym przez Biuro Studiów Podyplomowych)– 200 zł. (jeżeli zgłoszenie i wpłata napłyną do 18 stycznia – 150 zł).

Ze względu na liczebność miejsc w grupie warsztatowej – liczba uczestników konferencji jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu do uczestnictwa będziemy Państwa informować po napłynięciu zgłoszenia.

Więcej informacji i szczegółowy program Konferencji: http://www.wseiii.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=112&cntnt01origid=15&cntnt01detailtemplate=Details&cntnt01returnid=60


Źródło:  http://www.wseiii.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=112&cntnt01origid=15&cntnt01detailtemplate=Details&cntnt01returnid=60

Aktualizacja:  2013-01-03 00:00:00