Zjawiska ekstremalne w eksploatacji infrastruktury komunalnej


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Wraz ze wzrostem urbanizacji i rozwojem przestrzennym kraju, coraz większe znaczenie ma planowanie i eksploatacja elementów infrastruktury technicznej z uwzględnieniem aspektów jej niezawodności w okresie pojawiających się okresowo zjawisk ekstremalnych, głównie intensywnych opadów deszczu, które często wiązane są z globalnymi zmianami klimatycznymi. Ostatnie lata zwiększyły wrażliwość społeczeństwa i zrozumienie celowości stosowania takich rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które pozwoliłyby zwiększyć niezawodność systemów ostrzegania i zarządzania kryzysowego a także konieczność wprowadzenia do praktyki inżynierskiej nowych zasad projektowania systemów związanych z szeroko rozumianą gospodarką wodną i konstrukcjami budowlanymi. Celem konferencji jest wymiana poglądów i wypracowanie wniosków w zakresie podjęcia kierunków działań mających na celu rozwój w Polsce tych elementów infrastruktury technicznej, które zaliczane są do infrastruktury krytycznej a w szczególności:

  • systemów kanalizacji deszczowej,
  • ochrony przeciwpowodziowej,
  • zintegrowanych systemów kontroli i ostrzegania przed opadami nawalnymi,
  • zmian w zakresie zasad projektowania kanalizacji deszczowej,
  • określanie infrastruktury krytycznej.

Źródło:  http://www.up.wroc.pl/konferencje/12991/zjawiska_ekstremalne_w_eksploatacji_infrastruktury_ko

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00