PERSPEKTYWY I ROZWÓJ SYSTEMÓW RATOWNICTWA, BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI W XXI WIEKU


MINIONA -

Gdańsk

Akademia Marynarki Wojennej przy współudziale Międzynarodowych Targów Gdańskich i Polskiej Izby Producentów Na Rzecz Obronności Kraju organizują VII Międzynarodową Konferencję nt. "Perspektywy i rozwój systemów ratownictwa, bezpieczeństwa i obroności w XXI wieku".

Konferencja towarzyszy Bałtyckim Targom Militarnym BALT MILITARY EXPO 2010. Celem targów BALT MILITARY EXPO jest promowanie najnowszych rozwiązań technologicznych, wyposażenia i uzbrojenia dedykowanego dla potrzeb Sił Zbrojnych oraz innych militarnych i rządowych służb Krajów basenu Morza Bałtyckiego, ze szczególnym uwzględnieniem Marynarki Wojennej i Lotnictwa Marynarki Wojennej.

Konferencja odbędzie się w Gdańsku w terminie 23 - 24 czerwca 2010 roku. Udział w Konferencji da możliwość wymiany poglądów i prezentowania osiągnięć z dziedziny bezpieczeństwa, ratownictwa i obronności.

CEL I TEMATYKA KONFERENCJI

Obrady Konferencji stanowić będą forum wymiany doświadczeń w dziedzinie teoretycznych i praktycznych aspektów rozwiązywania problemów dotyczących następujących zagadnień:

  • zintegrowane systemy przeciwpożarowe i ratownictwa,
  • bezpieczeństwo publiczne i ochrona obywateli,
  • ochrona granic przed przemytem i nielegalną imigracją,
  • przeciwdziałanie terroryzmowi,
  • rozpoznanie medyczne i zabezpieczenie medyczne misji specjalnych,
  • wyposażenie militarne i jego eksploatacja,
  • nowoczesne systemy obronności.

 


Źródło:  http://www.ipt.rtl.strefa.pl/rsds/

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00