Buszujący w śmieciach. Kino niskich lotów: problem definicji i oceny


MINIONA -

Kraków

Ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa poświęcona dyskusji na temat kategorii "złego kina" organizowana przez Koło Naukowe Dyskusyjny Klub Filmoznawców UJ. 
14-15 marca 2013MisjaKażdy z nas ma choćby jeden ulubiony film, który ktoś kiedyś zakwalifikował jako "kino niskich lotów". Każdy pewnie pamięta filmy uznawane za arcydzieła, których nie jest w stanie oglądać. 

Chcemy poddać pod dyskusję kategorię „złego kina” poprzez analizę filmów uznawanych dotąd za nieudane lub przynależne do klasy B, oraz podjąć próbę wypracowania kryteriów klasyfikacji i oceny, które mogą być przydatne w pracy współczesnego krytyka.

Pierwszy dzień konferencji obejmuje panele analityczne dotyczące wybranych filmów klasy B, nieudanych blockbusterów i chybionych arcydzieł wielkich reżyserów. 
Drugi - socjologiczną i kulturoznawczą analizę fenomenu kultowości „kina niskich lotów” oraz dyskusję nad wyzwaniami, przed którymi stoi współczesna krytyka filmowa.

Zapraszamy też na wydarzenia towarzyszące konferencji - m.in .projekcje filmowe.

Do dyskusji zapraszamy nie tylko studentów, doktorantów i pracowników naukowych, ale również przedstawicieli branży filmowej - krytyków, dystrybutorów czy producentów, a także wszystkich miłośników kina!

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny pod adresem: buszujacywsmieciach.wordpress.comOpisZgłoszenia, które powinny zawierać tytuł wystąpienia i abstrakt (1400-1800 znaków), imię i nazwisko prelegenta, nazwę jednostki naukowej oraz telefon i adres e-mail prosimy przesyłać na adres filmoznawcy.konferencja@gmail.com do 10 lutego 2013. W zgłoszeniu prosimy również o informację, czy referat będzie czytany czy wygłaszany; czy planowane jest użycie filmów (materiałów audiowizualnych) i jakie to będą materiały oraz czy referatowi będzie towarzyszyła prezentacja multimedialna. Wiadomość o zakwalifikowaniu tematu zostanie przekazana pocztą elektroniczną do 20 lutego 2013. Najlepszy referat wygłoszony na konferencji zostanie nagrodzony. Opłata konferencyjna wynosi 50 zł, obejmuje materiały konferencyjne, ciepłe posiłki i przerwy kawowe. Planujemy publikację pokonferencyjną.


Źródło:  http://http://buszujacywsmieciach.wordpress.com/

Aktualizacja:  2013-01-15 00:00:00